Judikatura - Nejvyšší soud a nižší obecné soudy (civilní) 75/2005 Sb. rozh., R 75/2005; DědictvíGarance

(Usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 12. 2003, sp. zn. 9 Co 696/2003)

Judikatura - Nejvyšší správní soud 2045/2010 Sb. NSS, Rozhlasové a televizní vysílání: dostatečné označení sponzora ve vysíláníGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 11. 2009, čj. 7 As 53/2009-89)

Judikatura - Nejvyšší správní soud 2288/2011 Sb. NSS, Řízení před soudem: přihlížení k vadám řízení z úřední povinnostiGarance

(Podle usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 3. 2011, čj. 7 Azs 79/2009-84)

Judikatura - Nejvyšší správní soud 2175/2011 Sb. NSS, Mezinárodní ochrana: doplňková ochrana; zjevně nedůvodná žádostGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 9. 2010, čj. 6 Azs 15/2010-82)

Judikatura - Nejvyšší správní soud 1336/2007 Sb. NSS, Azyl: zastavení řízení o udělení azylu; překážka vycestování (zásada non-refoulement)Garance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 6. 2007, čj. 9 Azs 23/2007-64)