Judikatura - Nejvyšší soud a nižší obecné soudy (civilní) 97/2021 Sb. rozh., R 97/2021; Insolvenční řízení. Smlouva o zápůjčce (mutuum) (o. z.). Uznání dluhuGarance

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31.03.2021, sen. zn. 29 ICdo 112/2019, ECLI:CZ:NS:2021:29.ICDO.112.2019.1

Judikatura - Nejvyšší soud a nižší obecné soudy (civilní) 104/1950 Sb. rozh. obč., R 104/1950; Garance

(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 13. května 1949, R II 59/49.)

Judikatura - Nejvyšší soud a nižší obecné soudy (civilní) 30/2024 Sb. rozh., R 30/2024; Smlouva spotřebitelskáGarance

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2023, sp. zn. 33 Cdo 2919/2022, ECLI:CZ:NS:2023:33.CDO.2919.2022.1

Judikatura - Nejvyšší soud a nižší obecné soudy (civilní) 70/2021 Sb. rozh., R 70/2021; Přechodná (intertemporální) ustanovení. Zajištění dluhu (o. z.). RučeníGarance

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2020, sp. zn. 32 Cdo 758/2020, ECLI:CZ:NS:2020:32.CDO.758.2020.1)

Judikatura - Nejvyšší soud a nižší obecné soudy (civilní) 80/2021 Sb. rozh., R 80/2021; Neplatnost právních jednání (o. z.). Úroky. Dobré mravy. Lichva (o. z.). Podnikatel. SpotřebitelGarance

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 3. 2021, sen. zn. 23 ICdo 56/2019, ECLI:CZ:NS:2021:23.ICDO.56.2019.1)

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4438/2023 Sb. NSS, Daň z příjmů: emise dluhopisů na základě komisionářské smlouvyGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 9. 11. 2022, čj. 31 Af 47/2021-71)

Judikatura - Nejvyšší soud a nižší obecné soudy (civilní) 71/2022 Sb. rozh., R 71/2022; Advokacie. Konkurs. Majetková podstata. Náhrada za ztrátu na výdělku. Smlouva o úschově. Splnění dluhuGarance

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 11. 2021, sp. zn. 29 Cdo 2797/2019, ECLI:CZ:NS:2021:29.CDO.2797.2019.1