Judikatura - Nejvyšší soud a nižší obecné soudy (trestní) 31/2012 Sb. rozh. tr., R 31/2012 (tr.); Odměna ustanoveného obhájceGarance

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 2. 2006, sp. zn. 4 Tz 4/2006)

Judikatura - Nejvyšší soud a nižší obecné soudy (trestní) 64/2013 Sb. rozh. tr., R 64/2013 (tr.); Odměna ustanoveného obhájceGarance

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 12. 2012, sp. zn. 8 Tz 84/2012)