Judikatura - Nejvyšší soud a nižší obecné soudy (civilní) 89/2012 Sb. rozh., R 89/2012; Náklady řízení. Odměna advokáta. Opatrovník. ZastoupeníGarance

(Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19.9. 2007, sp. zn. 17 Co 394/2007)

Judikatura - Nejvyšší správní soud 2695/2012 Sb. NSS, Zdravotnictví: uznání specializované způsobilosti v oboru neonatologieGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 6. 2012, čj. 3 Ads 151/2011-89)

Judikatura - Nejvyšší soud a nižší obecné soudy (civilní) 81/2020 Sb. rozh., R 81/2020; Nájem - pozemku. Pacht (pachtýř, propachtovatel) [o. z.]. Výpověď z nájmuGarance

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2020, sp. zn. 26 Cdo 3721/2019, ECLI:CZ:NS:2020:26.CDO.3721.2019.1)

Judikatura - Nejvyšší soud a nižší obecné soudy (civilní) 1/2016 Sb. rozh., R 1/2016; Svéprávnost. OpatrovníkGarance

(Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 27. 11. 2014, sp. zn. 8 Co 2017/2014, ECLI:CZ:KSCB:2014:8.CO.2017.2014.1)