Judikatura - Nejvyšší soud a nižší obecné soudy (trestní) 2/2013 Sb. rozh. tr., R 2/2013 (tr.); Bezplatná obhajobaGarance

(Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 10. 2011, sp. zn. 11 Tz 49/2011)