Judikatura - Nejvyšší soud a nižší obecné soudy (trestní) 7/2022 Sb. rozh. tr., R 7/2022 (tr.); I. Postoupení věci velkému senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu.; II. Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetkuGarance

Usnesení velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 22. 09. 2021, sp. zn. 15 Tdo 525/2021, ECLI:CZ:NS:2021:15.TDO.525.2021.1