Judikatura - Nejvyšší správní soud 3070/2014 Sb. NSS, Správní trestání: bezpečnost práce; určení zaměstnavateleGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 6. 2014, čj. 8 As 22/2014-52)

Judikatura - Nejvyšší soud a nižší obecné soudy (trestní) 7/2022 Sb. rozh. tr., R 7/2022 (tr.); I. Postoupení věci velkému senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu.; II. Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetkuGarance

Usnesení velkého senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 22. 09. 2021, sp. zn. 15 Tdo 525/2021, ECLI:CZ:NS:2021:15.TDO.525.2021.1