Co je legislativa

Pojem legislativa lze vnímat jako

  • právní řád - soubor právních norem,
  • legislativní proces - během kterého jsou právní normy přijímány,
  • zákonodárnou moc - orgány, které mají oprávnění právní normy přijímat.

Na stránkách Fulsof.cz naleznete dokumenty, které tvoří právní řád České republiky, především ze Sbírky zákonů. Každý týden přinášíme také informace o legislativním procesu, tedy mimo jiné o činnosti zákondárné moci. 

Legislativa ČR

Na Fulsoft.cz pravidelně aktualizujeme legislativu České republiky uvedenou ve Sbírce zákonů.

Sbírka zákonů

Platná legislativa

Předpisy vydávané ve Sbírce zákonů jsou průběžně aktualizovány. Přijímají se nové zákony, ruší se staré, ale také se do původních znění vkládají nové odstavce, mažou se paragrafy apod. Toto vše na Fulsfot.cz hlídáme. Jakmile ve Sbírce zákonů vyjde novelizující předpisy, připravíme tzv. časovou verzi předpisu, např. znění účinné od 1. ledna. 

Podívejte se, jak to funguje - kolik různých účinností jsme připravili u Zákona o DPH.

Zákon č. 235/2004 Sb.

Připravovaná legislativa

Na Fulsoft.cz sledujeme celý legislativní proces, informujeme Vás o probíhajícím schvalování zákonů, nařízení a vyhlášek.