Judikatura - Nejvyšší správní soud 3468/2016 Sb. NSS, Správní trestání: přestupky v silniční dopravě; nedovolené stáníGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 6. 2016, čj. 20 A 2/2015-19)