Input:

59/1952 Sb., Zákon o uzavírání manželství s cizinci, platné do 31.3.1964 Archiv

č. 59/1952 Sb., Zákon o uzavírání manželství s cizinci, platné do 31.3.1964
[zrušeno č. 94/1963 Sb.]
ZÁKON
ze dne 29. října 1952
o uzavírání manželství s cizinci.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
K uzavření manželství občana s osobou, která nemá