Judikatura - Nejvyšší soud a nižší obecné soudy (trestní) 4/2022 Sb. rozh. tr., R 4/2022 (tr.); Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku. ÚmyslGarance

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2020, sp. zn. 5 Tdo 1114/2020, ECLI:CZ:NS:2020:5.TDO.1114.2020.1

Judikatura - Nejvyšší správní soud 4392/2022 Sb. NSS, Řízení před správními soudy: přezkum rozhodnutí o žádosti o uznání úkonu učiněného neoprávněnou osobouGarance

(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 6. 2022, čj. 2 As 118/2020-40)