Judikatura - Nejvyšší správní soud 4027/2020 Sb. NSS, Volby do Senátu: posouzení přihláškyGarance

(Podle usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. 3. 2020, čj. 40 A 4/2020-14)

Judikatura - Nejvyšší soud a nižší obecné soudy (civilní) 6/2024 Sb. rozh., R 6/2024; Přípustnost dovolání. Rozsudek doplňujícíGarance

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 2. 2023, sp. zn. 27 Cdo 333/2022, ECLI:CZ:NS:2023:27.CDO.333.2022.1

Judikatura - Nejvyšší soud a nižší obecné soudy (trestní) 4/2022 Sb. rozh. tr., R 4/2022 (tr.); Porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku. ÚmyslGarance

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 10. 2020, sp. zn. 5 Tdo 1114/2020, ECLI:CZ:NS:2020:5.TDO.1114.2020.1