Judikatura - Nejvyšší správní soud 4512/2023 Sb. NSS, Veřejné zakázky: stanovení kauce; přezkum nabídky a nabídkové ceny při určení správné výše kauceGarance

(Podle rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 4. 5. 2023, čj. 62 Af 25/2022-119)

Judikatura - Nejvyšší soud a nižší obecné soudy (trestní) 12/2023 Sb. rozh. tr., R 12/2023 (tr.); Mimořádně snížení trestu odnětí svobodyGarance

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 11. 2022, sp. zn. 8 Tdo 1033/2022, ECLI:CZ:NS:2022:8.TDO.1033.2022.1

Judikatura - Nejvyšší soud a nižší obecné soudy (civilní) 13/2022 Sb. rozh., R 13/2022; Náhradní pozemek. Stavební řízení. Vlastnictví. Zmírnění křivd (restituce)Garance

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 04. 2021, sp. zn. 28 Cdo 509/2021, ECLI:CZ:NS:2021:28.CDO.509.2021.1