Judikatura - Nejvyšší soud a nižší obecné soudy (trestní) 35/1976 Sb. rozh. tr., R 35/1976 (tr.); Porušování povinností při nakládání s finančními a hmotnými prostředkyGarance

(Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR ze dne 3. října 1975 sp. zn. 6 To 23/75.)

Judikatura - Nejvyšší soud a nižší obecné soudy (civilní) 1/1999 Sb. rozh., R 1/1999; MzdaGarance

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 2. 1998, 2 Cdon 1683/97)