Input:

48/1952 Sb., Vládní nařízení o úpravě celního sazebníku Garance

č. 48/1952 Sb., Vládní nařízení o úpravě celního sazebníku
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 30. září 1952
o úpravě celního sazebníku.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona č. 292/1948 Sb., o úpravě celního sazebníku v době přechodné:
§ 1.
Celní sazebník se mění a doplňuje takto:

Kčs
1. Za saz. pol. /44a/ se zařazuje tato poznámka: za 100 kg
„Poznámka. Sušená zelenina na průkaz výrobního podniku, že se jí použije na výrobu lékárnického zboží . . . . . . . . 80,-“.
2. Třída XXI celního sazebníku se mění a zní:
„XXI. Oleje minerální; dehet hnědouhelný, dehet břidličný a oleje z nich; zbytky destilace nebo rafinace minerálních olejů.
175. Surový minerální olej (ropa) . . . . . . . . . . . . . . . . 1,- z vlastní váhy
176. Dehet hnědouhelný a dehet břidličný . . . . . . . . . . . . . 1,- z vlastní váhy
177. Benzin, petrolej, plynový olej a jiné minerální oleje, jakož i oleje z dehtu hnědouhelného a břidličného, čištěné nebo