Input:

259/1949 Sb., Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949 Garance

č. 259/1949 Sb., Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 10. prosince 1949
o vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949.
Podle § 3, odst. 2 zákona ze dne 11. března 1948, č. 39 Sb., o platidlech československé měny, vyhlašuji:
§ 1.
(1) Národní banka Československá počne dnem 21. prosince 1949 vydávati u svého ústředí v Praze, u svého oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě a u všech svých filiálních úřadoven drobné peníze papírové po 20 Kčs s datem 1. května 1949 (dále jen „dvacetikoruny“).
(2) Popis dvacetikoruny je obsažen v příloze, která je součástí této vyhlášky.
§ 2.
Dosavadní drobné peníze papírové po 20 Kčs, popsané v oddílu I, č. 7 vyhlášky ministra financí ze dne 20. října 1945, č. 92 Sb., o nových platidlech československé měny, zůstávají nadále v oběhu jako zákonné platidlo.
§ 3.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Kabeš v. r.
 
Popis dvacetikoruny s datem 1. května 1949.
Dvacetikoruna je tištěna na bílém velínovém papíře zvláštního složení, bez vodotisku. Do hmoty papíru při levém rozšířeném okraji na líci jsou vtroušena jemná červená a tmavomodrá vlákna. Dvacetikoruny je 60 mm široká a 127 mm dlouhá.
Tiskové obrazce na líci i na rubu zaujímají téměř celou plochu papíru s výjimkou bílého okraje, který je při jedné kratší straně rozšířen na líci vlevo, na rubu vpravo.
Na líci platidla je tisk převážně žlutočerveného zbarvení a je proveden soutiskem barvy černé s několika pestrými. Podél horního okraje tiskového obrazce je na žlutavém pozadí černý nápis
„REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“.
Vpravo pod nápisem v pravoúhlém rámci je barevný obraz hlavy děvčátka z profilu ve slavnostním lidovém kroji, s vlasy zdobenými věncem pestrých květů svázaným vzadu růžovou stuhou. Krk děvčátka obepínají světlé korálky v několika řadách a krajkový límeček.