Input:

256/1946 Sb., Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání Garance

č. 256/1946 Sb., Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1946
o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Ustanovení §§ 1 až 9 vládního nařízení ze dne 13. ledna 1943, č. 14 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání, ve znění vyplývajícím z nynějšího právního stavu, platí přiměřeně do 30. června 1947.
§ 2.
Tento zákon nabývá