Input:

255/1949 Sb., Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun a stříbrných padesátikorun na paměť 70. narozenin generalissima J.V.Stalina Garance

č. 255/1949 Sb., Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun a stříbrných padesátikorun na paměť 70. narozenin generalissima J.V.Stalina
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. prosince 1949
o ražbě a vydání stříbrných stokorun a stříbrných padesátikorun na paměť 70. narozenin generalissima J. V. Stalina.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 5 zákona ze dne 11. března 1948, č. 39 Sb., o platidlech československé měny:
§ 1.
(1) Na paměť 70. narozenin generalissima J. V. Stalina se razí 1 000 000 kusů pamětních stříbrných stokorun (dále jen „pamětní stokoruny“) a 1 000 000 kusů pamětních stříbrných padesátikorun (dále jen „pamětní padesátikoruny“). Na pamětních stokorunách a pamětních padesátikorunách je portrét generalissima J. V. Stalina.
(2) Pamětní stokoruny a pamětní padesátikoruny se razí ze směsi o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech