Input:

238/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se zrušují Fond pro invalidní a starobní pojištění zaměstnanců Československých státních drah a fondy pro invalidní a starobní pojištění poštovních zaměstnanců a upravují některé otázky souvisící se zrušením těchto fondů Garance

č. 238/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se zrušují Fond pro invalidní a starobní pojištění zaměstnanců Československých státních drah a fondy pro invalidní a starobní pojištění poštovních zaměstnanců a upravují některé otázky souvisící se zrušením těchto fondů
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. října 1949,
kterým se zrušují Fond pro invalidní a starobní pojištění zaměstnanců Československých státních drah a fondy pro invalidní a starobní pojištění poštovních zaměstnanců a upravují některé otázky souvisící se zrušením těchto fondů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 247, odst. 2 a 5 zákona ze dne 15. dubna 1948, č. 99 Sb., o národním pojištění, a podle čl. V zákona ze dne 25. března 1948, č. 70 Sb., o sjednocení některých předpisů ve veřejnoprávním sociálním pojištění:
§ 1.
Dnem 30. září 1949 se zrušují:
1. Fond pro invalidní a starobní pojištění zaměstnanců Československých státních drah,
2. fondy pro invalidní a starobní pojištění poštovních zaměstnanců v Praze a v Bratislavě.
§ 2.
(1) Doba členství ve fondech uvedených v § 1 (dále jen „fondy“) po 30. září 1948 se považuje za dobu pojištění u Ústřední národní pojišťovny.
(2) Dřívější doba členství v hlavním oddělení fondu uvedeného v § 1, č. 1 a doba členství ve fondech uvedených v § 1, č. 2 se považuje za dobu pojištění podle zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících. Dřívější doba členství v pensijním oddělení fondu uvedeného v § 1, č. 1 se považuje za dobu pojištění podle