Input:

226/1948 Sb., Vyhláška o obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednané v Caracasu výměnou not dne 27. listopadu 1947 Garance

č. 226/1948 Sb., Vyhláška o obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednané v Caracasu výměnou not dne 27. listopadu 1947
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 18. září 1948
o obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednané v Caracasu výměnou not ze dne 27. istopadu 1947
Obchodní smlouva mezi republikou Československou a Spojenými státy venezuelskými, sjednaná v Caracasu výměnou not ze dne 27. listopadu