Input:

205/1949 Sb., Vládní nařízení o změně působnosti v oboru péče o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce Garance

č. 205/1949 Sb., Vládní nařízení o změně působnosti v oboru péče o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. září 1949
o změně působnosti v oboru péče o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 1, písm. a) zákona ze dne 11. května 1949, č. 143 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
Čl. I.
Působnost, která přísluší podle § 35, odst. 1 a § 45, odst. 2 zákona ze dne 18. července 1946, č. 164 Sb., o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce, ministerstvu práce a sociální péče a podle § 3, odst. 3 a 7, § 4, odst. 2, § 5, § 7, odst. 1, § 9, odst. 1, - 10, odst. 3, § 11, odst. 2, § 21, odst. 1, § 24, odst. 2 a 3, § 39, § 43, odst. 1, § 45, odst. 3, § 49, odst. 1 a 4, § 52, odst. 2, § 53, § 55, odst. 1 a § 56, odst. 1 téhož zákona ministerstvu práce a sociální péče v dohodě s ministerstvem financí, přechází na státní úřady pro válečné poškozence.
Čl. II.
Působnost, která přísluší podle § 74, odst. 1, věty první