Input:

153/1947 Sb., Garance

č. 153/1947 Sb.,
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 20.srpna 1947
o opravě tiskové chyby v příloze k vyhlášce ministra spravedlnosti ze dne 17.června 1947, č. 119 Sb., o úplném znění zákonných ustanovení o právu chudých.
Ustanovení § 65, odst. 1,