Input:

126/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o zvláštních nucených pracovních oddílech, platné do 31.7.1950 Archiv

č. 126/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o zvláštních nucených pracovních oddílech, platné do 31.7.1950
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 27. října 1945
o zvláštních nucených pracovních oddílech.
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
(1)  Podle ustanovení § 14 písm. b) dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, zřizují se ve věznicích krajských soudů a v trestních ústavech zvláštní nucené pracovní oddíly (dále jen oddíly).
(2)  Ministr spravedlnosti může pro takové oddíly zříditi též zvláštní tábory a stanoviti jejich organisaci.
§ 2.
(1)  Nepřevyšuje-li část trestu na svobodě nebo celý trest, který má odsouzený v oddílech odpykati, pět let, vykoná se v oddílech zřízených zpravidla ve věznici krajského soudu v sídle soudu, který v prvé stolici rozsudek vydal; převyšuje-li tuto dobu, vykoná se v oddílech zřízených v trestním ústavu, po případě v táboře, určeném k tomu zvláštním předpisem.
(2)  Hranice stanovená v odstavci 1 může býti ministrem spravedlnosti ze závažných