Input:

105/1948 Sb., Vyhláška o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Opavě, platné do 3.8.1950 Archiv

č. 105/1948 Sb., Vyhláška o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Opavě, platné do 3.8.1950
[zrušeno č. 92/1950 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministrů zdravotnictví a spravedlnosti
ze dne 20. dubna 1948
o zřízení Státního veterinárního vyšetřovacího ústavu v Opavě.
Ministři zdravotnictví a spravedlnosti vyhlašují podle § 3, odst. 4 nařízení ze dne 13. října 1897, č. 240 ř. z., o zřizování státních ústavů pro zkoumání potravin a předmětů potřeby druhu uvedeného v zákoně ze dne 16. ledna 1896, č. 89 ř. z. z roku 1897:
Čl. I.
Státní veterinární vyšetřovací ústav, zřízený