Input:

R 19/1953 (tr.); Garance

č. 19/1953 Sb. rozh. tr.
Spojeneckým státem ve smyslu § 125 tr. zák. není jen stát, se kterým byla uzavřena spojenecká smlouva. Je jím i stát, který vzhledem ke struktuře svého společenského a hospodářského zřízení a svou příslušností k táboru míru a socialismu je k našemu státu v přátelském vztahu takové povahy, který nutno s mezinárodního hlediska chápat a hodnotit jako vztah spojenecký.
(Rozhodnutím krajského soudu v Praze z 5. srpna 1952, 3 Tk 125/52.)
Obviněný – samostatný zlatník – pronesl v den příjezdu presidenta Německé demokratické republiky Wilhelma Piecka s posměšným výrazem ke kolemjdoucímu na pražské ulici hrubě zneuctívající výrok o presidentu Pieckovi. Výrok ten slyšela i další osoba.
Okresní soud trestní v Praze uznal obviněného vinným trestným činem hanobení spojeneckého státu podle § 125 písm. a) tr. zák.
Krajský soud zamítl odvolání obviněného.
Z odůvodnění:
Obviněný ve svém odvolání namítá, že okresní soud neposoudil věc správně po stránce právní. Německá demokratická republika není spojeneckým státem naší republiky, ježto nedošlo dosud k uzavření spojenecké smlouvy mezi těmito státy. Zákonný předpis § 125 tr. zák. chrání proti hanobení pouze takový spojenecký stát, s nímž naše republika uzavřela spojeneckou smlouvu. Nelze proto jednání obviněného hodnotit jako trestný čin hanobení spojeneckého státu podle § 125 tr. zák., a obviněný měl býti správně zproštěn žaloby.
Tyto námitky odvolání jsou neopodstatněné.
Německá demokratická republika provádí na svém státním území v duchu mírového soužití národů důsledně demokratisaci