Input:

R 9/1953 (tr.); Garance

č. 9/1953 Sb. rozh. tr.
Vyslovit ztrátu čestných práv občanských podie § 43 tr. zák. lze též u osob, které nemají československé státní občanství.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 3. října 1952.)
Státní soud uznal obviněného vinným pokusem trestného činu opuštění republiky podle §§ 5, 95 tr. zák. a uložil mu trest odnětí svobody převyšující dvě léta. Ztrátu čestných práv občanských nevyslovil, protože obviněný je osobou bez státní příslušnosti.
Nejvyšší soud vyhověl odvolání státního prokurátora a vyslovil, že obviněný ztrácí čestná práva občanská podle § 43 tr. zák.
Z odůvodnění:
Podle § 43 odst. 1 tr. zák. vysloví soud ztrátu čestných práv občanských, odsuzuje-li pachatele za úmyslný trestný čin k trestu smrti, k trestu odnětí svobody na doživotí nebo k trestu dočasného odnětí svobody převyšujícímu dvě léta.
Je