Input:

R 9/1952; Garance

č. 9/1952 Sb. rozh. obč.
Částku, kterou má samostatně hospodařící rolník platit na úhradu osobních potřeb svého dítěte, je vyměřit podle výdělku, jehož by mohl otec dosáhnout jako člen místního jednotného zemědělského družstva, nikoli podle nižšího výnosu jeho samostatně provozovaného hospodářství.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně ze 27. června 1951, 8 Ok 211/51.)
Okresní soud v Mikulově zvýšil k návrhu matky a opatrovníka dítěte částku, kterou měl otec dítěte poskytovat podle soudního rozhodnutí dítěti na úhradu osobních potřeb, ze 400.– Kčs měsíčně na 600.– Kčs měsíčně.
Ve stížnosti proti tomuto usnesení uváděl otec – samostatně hospodařící rolník – že příspěvek, který na výživu dítěte platí, byl zvýšen neúměrně jeho hospodářským možnostem, neboť jeho hospodářství mu vynáší hrubých 57.000.– Kčs.
Krajský soud stížnosti otce nevyhověl.
Z odůvodnění:
I kdyby bylo pravda, že