Input:

R 86/1954 (tr.); Garance

č. 86/1954 Sb. rozh. tr.
Soud může při odsouzení za přestupek vedle podmíněného odnětí svobody uložit podmíněně též vedlejší tresty zákazu činnosti a zákazu pobytu.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 25. září 1954, 1 Tz 182/54.)
Lidový soud v Chotěboři uznal obviněné A a B, oba zaměstnance krajského výkupního podniku, vinnými přestupkem černého obchodu podle § 87 písm. d) tr. zák. spr., jehož se dopustili tím, že dne 30. května 1953 v odpoledních hodinách po vyhlášení peněžní reformy odkoupili ze skladu krajského výkupního podniku každý 100 kg jetelového semínka, aniž by toto množství potřebovali pro hospodářské účely, že tedy z nekalých důvodů hromadili zboží. Podle § 87 tr. zák. spr. uložil obviněnému A trest pokuty 1 000 Kčs, v případě nedobytnosti náhradní trest odnětí svobody v trváni čtrnácti dnů, a trest odnětí svobody na jeden měsíc, obviněné B pokutu 500 Kčs, pro případ nedobytnosti náhradní trest odnětí svobody sedmi dnů, a trest odnětí svobody na jeden měsíc. S poukazem na §§ 24 a 25 tr. zák. a § 22 zák. č. 102/1953 Sb. odložil soud oběma obviněným podmíněně výkon obou hlavních trestů pokuty i odnětí svobody na zkušební dobu jednoho roku. Rozsudek ten se stal pravomocným.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu zrušil rozsudek lidového soudu, pokud jím byl podmíněně odložen též výkon trestů pokuty uložených obviněným Aa B, a vyslovil, že tresty pokuty obviněným A a B uložené se podmíněně neodkládají.
Z odůvodnění:
Předseda nejvyššího soudu ve stížnosti pro porušení zákona v podstatě uvádí, že trestní zákon správní nezná instituci