Input:

R 85/1949 (tr.); Garance

č. 85/1949 Sb. rozh. tr.
Ohrožení plynulosti zásobování není vyloučeno tím, že stát řídící výrobu, oběh či spotřebu je přes pletichy, k nimž došlo, s to uspokojit nárok oprávněného, děje-li se náhradní uspokojení ze zálohy, reserv výroby, či na úkor dalších oprávněných žadatelů.
Poukazy na odběr zboží jsou způsobilými předměty krádeže.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 29. března 1949, Zm 1 1045/48.)
Krajský soud trestní v Praze zprostil obžalované obžaloby pro přečin černého obchodu podle § 4, odst. 1 zák. č. 15/1947 Sb. a jednoho z obžalovaných i pro přestupek krádeže podle § 460 tr. z.
Nejvyšší soud vyhověl zmateční stížnosti veřejného žalobce, zrušil napadený rozsudek a přikázal věc nyní příslušnému okresnímu soudu k novému projednání a rozhodnutí.
Z důvodů:
Nalézací soud zjistil, že obžalovaný A. odcizil u firmy P. 21 poukazů na autopláště a vzdušnice předložených této firmě k nákupu tohoto zboží hospodářským družstvem v K. a že tyto poukazy dále prodal, zčásti prostřednictvím obžalovaného B. obžalovanému C. Prvý soud zprostil všechny tři obžalované obžaloby pro přečin černého obchodu a obžalovaného A. i pro přestupek krádeže poukazů.
Zprošťující výrok napadeného rozsudku má důvod v závěru nalézacího soudu, co do své povahy závěru právním, že skutkem obžalovaných, t. j zašantročením 21 poukazů na automobilové pláště a vzdušnice neoprávněným spotřebitelům, nebylo ohroženo plynulé zásobování obyvatelstva (t. j. spotřebitelů ze zákona oprávněných) předměty potřeby, o něž tu jde.
Učinit tento závěr náleží soudu. Takový závěr vyplyne v souzené věci zejména z toho, jaký počet zájemců při uvážení stavu výroby a zásob zboží mohl být zašantročením zboží vyloučen ze zásobování vůbec nebo jaký počet zájemců a zájmů by musel být v důsledku zašantročení zboží odsunut na dobu pozdější. To vše za předpokladu, že k uspokojování oprávněných zájemců nedochází úplně, nýbrž jen částečně nebo postupně (na př. podle naléhavosti jejich potřeby a prospěšnosti vozidel pro zájmy, jimž slouží). Prvý soud si vyřešil tuto otázku tak, že převzal úsudek znalcův, že plynulé zásobování obyvatelstva gumovými obručemi a vzdušnicemi nemohlo být skutkem obžalovaných ohroženo. Při tom přejal i skutkové předpoklady tohoto závěru, zejména, že 1. výroba zboží, o něž šlo, byla v době skutku na dostatečné výši, 2. firma zboží vydávající přijímá poukazy k vybavení pod podmínkou, že zboží podle poukazů má na skladě, 3. firmě byly odňaty poukazy, nikoliv zboží, 4. podle stavu výroby mohl oprávněný dostat hned poukazy náhradní.
Pokud jde o bod 3. však nalézací soud neuvažoval, že firma P. prodala na zmíněné poukazy, odcizené obžalovaným A., zboží jednak neznámému kupci, jednak že si obžalovaný C.