Input:

R 8/1952 (tr.); Garance

č. 8/1952 Sb. rozh. tr.
Trestnost pomocníka (§ 7 odst. 2 tr. zák.) nutno posuzovat samostatně, nikoliv jako důsledek trestnosti hlavního pachatele.
Trestný čin opilství podle § 187 odst. 2 tr. zák. je trestný čin úmyslný.
(Rozhodnutí krajského soudu v Uherském Hradišti z 31. července 1951, 4 Tk 78/51.)
Obviněný A – automechanik – vezl cizím osobním autem, na němž provedl opravu, svého známého, obviněného B – správce státního statku – a jeho společnost večer na zábavu do sousedního města. Obviněný A neměl vůdčí list, což obviněný B věděl. Cestou se zastavili v několika hostincích a obviněný A vypil pokaždé několik skleniček likéru, které mu obviněný B na jeho žádost poručil. Obviněný A pak v noci v podnapilém stavu vjel do jízdní dráhy protijedoucímu motocyklistovi, který při srážce utrpěl těžkou újmu na zdraví.
Okresní soud v Uherském Brodě uznal obviněného A vinným trestným činem ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 222 odst. 2 tr. zák. a vyměřil mu trest podle přísnější trestní sazby druhého odstavce § 222 tr. zák., protože obviněný A řízením auta v podnapilém stavu porušil důležitou povinnost uloženou mu podle zákona. Obviněného B však okresní soud neuznal vinným proto, že obviněnému A dával pít alkoholické nápoje za okolností, že by tento mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku.
Krajský soud vyhověl odvolání okresního prokurátora a uznal obviněného B vinným pomocí k trestnému činu opilství podle § 7 odst. 2, § 187 odst. 2 tr. zák.
Z důvodů:
Okolnost, že obviněný A sám byl odsouzen pro trestný čin ublížení na zdraví podle § 222 odst. 2 tr. zák., tedy nikoliv pro trestný čin opilství podle § 187 odst. 2 tr. zák., nebrání tomu, aby zjištěný skutek obviněného B byl posuzován jako pomoc k trestnému činu opilství.
Pomoci k trestnému činu se podle § 7 odst. 2 tr. zák. dopustí ten, kdo někomu úmyslně poskytne pomoc k spáchání trestného činu. Je to všeobecná forma trestné činnosti (§ 75 odst. 1 tr. zák.), a to úmyslná. Pomoc tedy nemůže být spáchána jednáním kulposním. Jde o činnosti, které pomáhají k spáchání trestného činu jinou osobou a podle příkladného výpočtu § 7 odst. 2 tr. zák. patří sem též poskytování prostředků k spáchání trestného činu.
Jestliže tedy obviněný B dával obviněnému A na jeho žádost pít alkoholické nápoje, a to v době, kdy měl ještě řídit auto, dopustil se jednání, jež nutno označit za pomoc k trestnému činu opilství podle § 187 odst. 2 tr. zák. záležejícímu právě v požívání alkoholických nápojů za určitých tam uvedených