Input:

R 46/1956; Garance

č. 46/1956 Sb. rozh. obč.
V řízení o zbavení svéprávnosti a v řízení o zadržení v ústavu nelze použít obecného ustanovení § 140 o. s. ř., protože úprava náhrady nákladů řízení je upravena zvláštním ustanovením § 290 o. s. ř.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 21. září 1955, 22 Co 655/55.)
Lidový soud civilní v Praze zamítl žádost o osvobození od poplatků a záloh, kterou vznesl otec osoby, o jejíž svéprávnosti se jednalo, a uložil mu nahradit náklady řízení, ježto podle výdělkových poměrů může tak učinit bez ohrožení výživy své a své rodiny (§ 290 o. s. ř.).
Krajský soud stížnosti nevyhověl.
Odůvodnění:
V řízení o zbavení svéprávnosti a v řízení o zadržení v ústavu nelze použít obecného ustanovení § 140 o. s. ř., podle něhož za určitých předpokladů, tam uvedených, může soud osvobodit účastníka od soudních poplatků a záloh, protože otázka úhrady těchto nákladů je tu upravena odlišně předpisem §