Input:

R 44/1952 (tr.); Garance

č. 44/1952 Sb. rozh. tr.
Byla-li osoba oprávněná k podání stížnosti přítomná při vyhlášení usnesení, o které jde, běží jí třídenní lhůta k podání stížnosti íw smyslu § 33 tr. ř. od vyhlášení usnesení, i když jí usnesení bylo na její žádost doručeno.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 11. července 1951, 17 Tk 165/51.)
Okresní soud trestní v Praze zamítl návrh odsouzeného na obnovu trestního stíhání, které skončilo v roce 1946 jeho pravomocným odsouzením mimořádným lidovým soudem v Praze pro zločin udavačství podle § 11 retr. dekr.
Krajský soud zamítl stížnost odsouzeného.
Z důvodů:
Okresní soud jednal a rozhodl o návrhu odsouzeného na obnovu trestního stíhání dne 29. května 1951 podle § 223 tr. ř. ve veřejném zasedání. Odsouzený se jednání zúčastnil. Po poučení o právu stížnosti se omezil odsouzený na žádost o doručení písemného vyhotovení soudního usnesení, jinak se nevyjádřil. Toto vyhotovení bylo odsouzenému doručeno dne 30. června 1951, načež odsouzený podal proti němu dne 2. července 1951 stížnost do protokolu u okresního soudu trestního v Praze.
Tato stížnost je opožděná. Podle § 33 tr. ř. se podává stížnost u prokurátora nebo u soudu, proti jehož usnesení směřuje, do 3 dnů od oznámení tohoto usnesení, a oznámením tu je (jak plyne též z citace § 29 tr. ř. v § 33 tr. ř.) v souzené věci vyhlášení usnesení v přítomnosti odsouzeného (§ 29 odst. 1 tr. ř.). Třídenní lhůta k podání stížnosti začala tedy odsouzenému běžet den po vyhlášení