Input:

R 36/1949; Garance

č. 36/1949 Sb. rozh. obč.
O návrhu na odklad dražby podle § 3, odst. 2 zák. Č. 1/1933 Sb. rozhoduje po účinnosti zák. č. 319/1948 Sb. senát. Je zmatečností (§ 477, odst. 1, č. 2 c. ř. s., § 78 ex ř.), rozhodl-li o tomto návrhu úředník vyšší pomocné soudní služby.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích z 20. května 1949, R IV 181/49.)
Okresní soud v Českých Budějovicích povolil odklad dražby zabavených nemovitostí na dobu tří měsíců podle § 3, odst. 2 zák. č. 1/1933 Sb. Usnesení vydal úředník vyšší pomocné soudní služby.
Krajský soud v Českých Budějovicích zrušil z podnětu stížnosti vymáhajícího věřitele usnesení prvého soudu a uložil mu, aby znovu rozhodl.
Z důvodů:
Ze spisu je patrno, že napadené usnesení, jímž byl povolen odklad prodejového řízení podle § 3, odst. 2 zák. č. 1/1933 Sb. na tři měsíce,