Input:

R 29/1957 (tr.); Garance

č. 29/1957 Sb. rozh. tr.
Při rozhodování o tom, zda je někdo v určité funkci veřejným činitelem, nutno vycházet z toho, zda jeho pracovní náplň je obstaráváním veřejných věcí ve smyslu návěty § 75* odst. 10 tr. zák. K posouzení, zda jde o obstarávání veřejných věcí, je pak vodítkem i demonštratívni výpočet funkcí uvedených v § 75 odst. 10 tr. zák., při čemž je nutno vycházet z příslušných předpisů, které určité funkce upravují a určují náplň jejich práce.
Účetního JZD nelze považovat za veřejného činitele.
(Rozhodnutí hejvyššího soudu z 21. února 1957, 1 Tz 7/57.)
Lidový soud v Gottwaldově uznal obviněného mimo jiné vinným trestným činem rozkrádání majetku lidových družstev podle § 245 odst. 1 písm. b), odst. 4 tr. zák. a porušení povinnosti veřejného činitele podle § 175 odst. 1 písm. b) tr. zák. Trestného činu rozkrádání majetku lidových družstev [§ 245 odst. 1 písm. b), odst. 4 tr. zák.] se obviněný podle odůvodnění rozsudku dopustil tím, že jako účetní JZD vybral postupně z konta JZD částku 37.314 Kčs, kterou použil na stavbu svého rodinného domku, kromě toho za další částky si vybral lihové nápoje. Trestný čin porušení povinnosti veřejného činitele [§ 175 odst. 1 písm. b) tr. zák.] spatřoval lidový soud v tom, že obviněný ve své funkci účetního JZD objednal na účet družstva stavební materiál pro sebe a jiné soukromníky.
Krajský soud v Uherském Hradišti zamítl odvo‘ání, jež podal pouze obviněný.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou nejvyššího soudu zrušil rozsudek lidového i krajského soudu a lidovému soudu uložil, aby ve věci znovu jednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Předseda nejvyššího soudu ve stížnosti pro porušení zákona uvedl, že soudy nesprávně posuzovaly obviněného ve funkci účetního JZD jako veřejného činitele a dále, že rozhodly na neúplném skutkovém základě, čímž porušily zákon jednak v § 245 odst. 4 tr. zák., jednak v § 175 odst. 1 písm. b) tr. zák. a konečně i v § 2 odst. 3 tr. ř. z roku 1950.
Stížnost pro porušení zákona je důvodná.
Zásadního pochybení se soudy dopustily tím, že obviněného ve funkci účetního JZD pokládaly za veřejného činitele podle § 75 odst. 10 tr. zák.
Při rozhodování o tom, zda je někdo v určité funkci veřejným činitelem,