Input:

R 22/1957; Garance

č. 22/1957 Sb. rozh. obč.
Usnesení, kterým soud zamítl návrh účastníka na ustanovení jiného znalce, je usnesením, které má povahu usnesení spor řídícího, soud jím není vázán a není proto proti němu ani stížnost přípustná.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 12. dubna 1956, 18 Co 205/56.)
Lidový soud civilní v Praze ustanovil k podání znaleckého posudku jako znalce Ing. E. Z‘, a současně účastníkům sdělil, že proti osobě znalce mohou podat námitky. Tak umožnil účastníkům vyjádřit se k osobě znalce, jak zaručeno jim v § 108 odst. 1 o. s. ř. Žalobce se vyjádřil v tom smyslu, že navrhl, aby jako znalec byl J ustanoven Ústav theoretické a aplikované mechaniky ČSAV v Praze. Lidový soud tento jeho návrh zamítl.
Krajský soud odmítl stížnost žalobcovu proti tomuto