Input:

R 219/1949; Garance

č. 219/1949 Sb. rozh. obč.
Pouhé upozornění generálního prokurátora stranou, že jsou dány důvody pro podání stížnosti pro zachování zákona proti soudnímu rozhodnutí (§ 55 zák. č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví), neodůvodňuje ještě, aby výkon tohoto rozhodnutí byl odložen.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 3. června 1949, R XVI 78/49.)
Proti povinné straně byla vedena exekuce zabavením a přikázáním pracovního příjmu k vybrání a nuceným zřízením zástavního práva. Povinná strana, majíc za to, že povolení exekuce se stalo neprávem, upozornila generálního prokurátora, že jsou dány důvody k podání stížnosti pro zachování zákona. Současně navrhla, aby exekuční soud odložil z toho důvodu exekuci.
Okresní soud v Kolíně vyhověl návrhu a odůvodnil své rozhodnutí poukazem na ustanovení § 42, č. 2 ex. ř.
Krajský soud zamítl k stížnosti vymáhající strany návrh na odklad exekuce.
Z důvodů:
Odklad exekuce lze podle § 42, č. 2 ex. ř. povolit, jestliže se vzhledem k exekučnímu titulu žádá za obnovu řízení nebo