Input:

R 158/1951; Garance

č. 158/1951 Sb. rozh. obč.
Děti, které byly dány do státní výchovny, nelze svěřit do výchovy rodičů, pokud nebyla skončena převýchova dětí a není záruky, že by děti byly v rodině řádně výchovávány.
(Rozhodnutí krajského soudu v Uherském Hradišti z 3. dubna 1951, 5 Ok 123/51.)
Okresní soud v Kroměříži, pobočka ve Zdounkách, zamítl návrh otce, aby jeho dva nezletilí synové byli propuštěni ze státní výchovy a odevzdáni zpět do výchovy rodičů. Z odůvodnění: Nezletilí se dopustili v době, kdy byli ve výchově rodičů, opětně krádeží a vloupání, při čemž byli rodiči soustavně ve výchově zanedbáváni. Podle zprávy státní výchovny bylo dosaženo u mladšího z nezletilých značného pokroku jak v ohledu kázně tak i prospěchu a bude proto přemístěn do krajského dětského domova. Starší hoch naproti tomu potřebuje vzhledem k svým povahovým vlastnostem ke své nápravě nutně další ústavní výchovy. Propuštění z ústavu a vrácení nezletilců rodičům by mělo za tohoto stavu věci nepříznivý vliv na výchovu nezletilých, zejména když rodiče neposkytují záruku, že by se o ně řádně starali.
Krajský soud nevyhověl stížnosti otce.
Z odůvodnění:
Nezletilí byli dáni do státní výchovny proto, že se dopustili činů, které svědčí o silné mravní narušenosti a jejich rodiče neposkytovali záruku, že jsou s to sami zvládnout výchovu dětí a přimět je k řádnému chování. Zprávy státní výchovny prokazují, že u staršího chlapce se dosud ani pečlivá a odborná ústavní výchova nesetkala se znatelným úspěchem.