Input:

R 127/1953; Garance

č. 127/1953 Sb. rozh. obč.
Podmínkou soudní příslušnosti podle § 407 odst. 2 o. s. ř. je trvající pracovní poměr k žalovanému zaměstnavateli a z něho vyplývající pracoviště zaměstnance.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích z 24. dubna 1953, 5 Co 148/53.)
Žalobce, bývalý zaměstnanec československých stavebních závodů, národní podnik, v Bratislavě, domáhal se na tomto národním podniku náhrady za nevybranou dovolenou, žalobu podal u lidového soudu v českých Budějovicích, v jehož obvodě je nyní jeho pracoviště a odvolával se na ustanovení § 407 odst. 2 o. s. ř. žalovaný národní podnik namítl nepříslušnost soudu a navrhl, aby věc byla postoupena příslušnému lidovému soudu v Bratislavě. Uváděl, že žalobce, který v době podání žaloby nebyl už dávno jeho zaměstnancem, nemůže se dovolávat ustanovení § 407 odst. 2 o. s. ř., neboť podle něho může zaměstnanec žalovat pro nárok z pracovního poměru u soudu svého pracoviště jen toho, kdo je jeho zaměstnavatelem v době podání žaloby, nikoliv zaměstnavatele bývalého.
Lidový soud v Českých Budějovicích námitku nepříslušnosti soudu zamítl. V odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že ze znění § 407 odst. 2 o. s. ř. neplyne, že by se toto ustanovení vztahovalo jen na pracovní poměr trvající.
Krajský soud změnil ke stížnosti žalovaného národního podniku usnesení soudu prvé stolice tak, že vyslovil nepříslušnost lidového soudu v Č. Budějovicích a postoupil věc