Input:

R 12/1953; Garance

č. 12/1953 Sb. rozh. obč.
Zletilé dítě, žijící v manželství, má proti rodičům nárok na úhradu nákladů na osobní potřeby jen pokud ho před nouzí nemůže zabezpečit jeho manžel vzhledem na své výdělkové možnosti a majetkové poměry.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně ze 17. července 1952, 10 Ok 152/52.)
Zletilý syn domáhal se na otci měsíční částky 550 Kčs na úhradu nákladů na osobní potřeby. V návrhu uváděl, že je učněm v národním podniku a má plat jen 100 Kčs týdně, z čehož nemůže uhradit všechny své potřeby. Stravu a byt mu poskytuje matka.
Okresní soud civilní v Brně přiznal navrhovateli částku 250 Kčs měsíčně.
Krajský soud ke stížnosti otce změnil usnesení okresního soudu tak, že návrh na přiznání úhrady na náklady na osobní potřeby zamítl.
Z odůvodnění:
Navrhovatel byl v době, kdy učinil návrh na vyměření příspěvku na úhradu osobních potřeb, zletilý. Měl by proto proti svému otci nárok na příspěvek jen tehdy, kdyby byl v nouzi (§72 zák. o právu rod.). To prvý soud při svém rozhodování zřejmě přehlédl, neboť vycházel z ustanovení platných pro výměru výživného pro děti nezletilé.
Navrhovatel sám přednesl, že o byt a stravu má postaráno, poněvadž obojí mu poskytuje matka a že je zaměstnán jako učeň u národního podniku s týdenním čistým platem 100 Kčs.
Z tohoto vlastního jeho přednesu, jehož