Input:

č. 59/1950 Sb. rozh. obč., Garance

č. 59/1950 Sb. rozh. obč.
Rozhoduje-li o úpravě spoluvlastnických poměrů podle § 835 obč. zák. při rovnosti podílů soud, činí tak v nesporném řízení.
(Rozhodnutí krajského soud v Pardubicích z 21. října 1949, R 1117/49.)
Spoluvlastník jedné ideální poloviny domku podal proti druhému spoluvlastníku žalobu na úpravu spoluvlastnických poměrů, žalovaný namítl nepřípustnost pořadu práva, poněvadž jde o úpravu užívání společné věci.
Okresní soud v Chotěboři odmítl žalobu pro nepřípustnost pořadu práva a v důvodech uvedl, že žalobce se domáhá žalobou vyřešení otázky správy společného domku, kterou podle § 835 obč. zák. třeba řešit v nesporném řízení a nikoliv sporem, v němž by také bylo nesnadno vymezit žalobní návrh tak, aby úplně vyčerpával zájem žalobcův. Ustanovení § 835 obč. zák. neplatí jen při mimořádné, ale i při řádné správě, jde-li o rovnost hlasů.
Krajský soud nevyhověl rekursu žalobce a potvrdil napadené usnesení.
Z důvodů:
Podle obsahu žaloby jde o vyřešení užívání společného domku s