Input:

č. 97/1953 Sb. rozh. tr., Garance

č. 97/1953 Sb. rozh. tr.
O zabrání věci získané činností, která byla předmětem trestního stíhání, môže rozhodnout jen soud za podmínek § 74 odst. 1 tr. zák., i když prokurátor zastavil trestní stíhání podle § 89 tr. ř. (§ 201 odst. 1 tr. ř.).
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 15. srpna 1953, 1 Tz 73/53.)
Na obviněného bylo podáno trestní oznámení pro trestný čin zatajení podle § 254 tr. zák., protože domněle zatajil psací stroj, který prý přivezl jeho bratr v roce 1945 z Německa, kde za okupace pracoval.
Okresní prokurátor v Tišnově zastavil trestní stíhání obviněného podle § 89 odst. 1 písm. f) tr. ř. hledíc k rozhodnutí presidenta republiky o amnestii z 19. červila 1948 a zvláštním usnesením prohlásil pak zabavený psací stroj podle § 74 tr. zák. za zabraný s odůvodněním, že obviněný nemůže prokázat, že psací stroj je jeho majetkem a že jde pravděpodobně o psací stroj z německého majetku, který podléhal konfiskaci. Toto usnesení se stalo