Input:

93/1949 Sb., Zákon o zrušení sirotčích pokladen Garance

č. 93/1949 Sb., Zákon o zrušení sirotčích pokladen
ZÁKON
ze dne 23. března 1949
o zrušení sirotčích pokladen.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Přípravná opatření ke zrušení sirotčích pokladen.
§ 1.
(1) Hypotekární pohledávky sirotčích pokladen s příslušenstvím přecházejí dnem 1. ledna 1950 za úhradu na okresní spořitelny a záložny, popřípadě na spořitelny a záložny (dále jen „peněžní ústavy“) v sídlech příslušných okresních soudů; ministerstvo financí může ze závažných organisačních důvodů, zejména není-li v sídle soudu hlavní závod peněžního ústavu, stanoviti vyhláškou v Úředním listě republiky Československé, že hypotekární pohledávky sirotčí pokladny přecházejí na peněžní ústav v jiném místě.
(2) Výše úhrady za hypotekární pohledávku a způsob jejího splacení se určí dohodou mezi sirotčí pokladnou a peněžním ústavem. Nedojde-li k dohodě, rozhodne předseda příslušného krajského soudu v dohodě s Ústřední radou družstev.
(3) Přechod hypotekárních pohledávek podle odstavce 1 se zapíše ve veřejných knihách na návrh předsedy příslušného krajského soudu s poukazem na tento zákon. Knihovní zápisy jsou osvobozeny od poplatků.
§ 2.
Hotovosti soudních chráněnců uložené v sirotčích pokladnách se od 1. ledna 1950 neúrokují.
§ 3.
Sirotčí pokladny si napříště nesmějí mezi sebou poskytovati zápůjčky.
§ 4.
Ministr spravedlnosti může v dohodě s ministrem financí slučovati sirotčí pokladny, které mají sídlo v obvodě téhož krajského soudu.
Postupné zrušení sirotčích pokladen.
§ 5.
Ministr spravedlnosti v dohodě s ministrem financí zruší postupně sirotčí pokladny, jakmile to bude