Input:

93/1948 Sb., Vyhláška o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť třetího výročí květnové revoluce Garance

č. 93/1948 Sb., Vyhláška o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť třetího výročí květnové revoluce
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 24. dubna 1948
o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť třetího výročí květnové revoluce.
Podle § 3, odst. 2 a § 5, odst. 1 zákona ze dne 11. března 1948, č. 39 Sb., o platidlech československé měny, stanovím:
§ 1.
(1) Na paměť třetího výročí květnové revoluce se razí 1,000.000 kusů pamětních stříbrných padesátikorun.
(2) Pamětní padesátikoruny se razí ze směsi o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hrubá váha pamětní padesátikoruny jest 10 g. Při ražbě jest dovolena úchylka nahoru i dolů v hrubé váze 10/1000 a v čistosti stříbra 5/1000. Průměr mince je 28 mm.
(3) Na líci padesátikoruny jest státní znak republiky Československé, který se dotýká téměř horního okraje mince. Kolem státního znaku jest nápis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“ v jedné řádce.
(4) Na rubu padesátikoruny jest uprostřed postava vítěze vracejícího se z boje