Input:

93/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o prozatímních opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění Garance

č. 93/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o prozatímních opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 29. září 1945
o prozatímních opatřeních v oboru veřejno-právního sociálního pojištění.
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
(1) Aby byla zajištěna správa a nerušená činnost veřejnoprávního sociálního pojištění v mimořádných poměrech vyvolaných válkou, jest ministr ochrany práce a sociální péče oprávněn až do vydání nových předpisů o organisaci pojištění činiti po slyšení Ústřední rady odborů nutná organisační opatření v ústavech a zařízeních sloužících sociálnímu pojištění (zaopatření) zaměstnanců.
(2) Zejména jest oprávněn:
a) stanoviti, kdy působnost dosavadních správních orgánů zanikla, odvolávati je a ustanovovati ke správě zmocněnce (jejich zástupce), případně vedle nich jmenovati užší správní sbory z řad pojištěnců;
b) učiniti organisační a správní opatření o převzetí a správě sociálního pojištění v pohraničním území.
(3) Zmocněnce (jeho zástupce) pro Ústřední sociální pojišťovnu a