Input:

91/1948 Sb., Vládní nařízení o dodatečném soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy Garance

č. 91/1948 Sb., Vládní nařízení o dodatečném soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. dubna 1948
o dodatečném soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3, odst. 3 zákona ze dne 11. července 1947, č. 142 Sb., o revisi první pozemkové reformy, ve znění zákona ze dne 21. března 1948, č. 44 Sb.:
§ 1.
(1) U osob, které v době od 11. července 1947 do 11. srpna 1947 právním jednání mezi živými zcela nebo zčásti zcizily nebo reálně rozdělily pozemkový majetek uvedený v § 1, odst. 1 a 2 vládního nařízení ze dne 8. listopadu 1947, č. 194 Sb., o soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy a o jejím vyznačení ve veřejných knihách, se provede dodatečný soupis tohoto i ostatního jejího pozemkového majetku uvedeného v § 1, odst. 1 a 2 vl. nař. č. 194(1947 Sb., podle stavu ke dni 11. července 1947.
(2) Soupisem jsou