Input:

88/1948 Sb., Zákon, jímž se mění trestní zákony a trestní řády, platné do 31.7.1950 Archiv

č. 88/1948 Sb., Zákon, jímž se mění trestní zákony a trestní řády, platné do 31.7.1950
[zrušeno č. 86/1950 Sb.]
ZÁKON
ze dne 15. dubna 1948,
jímž se mění trestní zákony a trestní řády.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Peněžité částky rozhodné podle trestních zákonů vydaných před nabytím účinnosti tohoto zákona pro posouzení, je-li soudně trestný čin zločin, přečin nebo přestupek, jakož i peněžité částky rozhodné pro trestní sazbu, se zvyšují na trojnásobek.
§ 2.
(1) Na pětinásobek se zvyšují:
a) zákonné sazby peněžitých trestů a pokut všeho druhu ukládaných občanskými nebo vojenskými soudy,
b) částky rozhodné pro