Input:

88/1946 Sb., Vyhláška o zatímním přenesení působnosti okresního národního výboru v Dobrušce ve volebních věcech na okresní národní výbor v Novém Městě nad Metují Garance

č. 88/1946 Sb., Vyhláška o zatímním přenesení působnosti okresního národního výboru v Dobrušce ve volebních věcech na okresní národní výbor v Novém Městě nad Metují
VYHLÁŠKA
ministra vnitra
ze dne 27. dubna 1946
o zatímním přenesení působnosti okresního národního výboru v Dobrušce ve volebních věcech na okresní národní výbor v Novém Městě nad Metují.
Ministr vnitra nařizuje podle § 26 dekretu presidenta