Input:

85/1949 Sb., Zákon, jímž se zrušují vyživovací komise zřízené podle zákona o státním příspěvku vyživovacím a přenáší jejich působnost na národní výbory, platné do 30.6.1950 Archiv

č. 85/1949 Sb., Zákon, jímž se zrušují vyživovací komise zřízené podle zákona o státním příspěvku vyživovacím a přenáší jejich působnost na národní výbory, platné do 30.6.1950
[zrušeno č. 64/1950 Sb.]
ZÁKON
ze dne 23. března 1949,
jímž se zrušují vyživovací komise zřízené podle zákona o státním příspěvku vyživovacím a přenáší jejich působnost na národní výbory.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Okresní a zemské vyživovací komise, zřízené podle § 7 zákona ze dne 23. září 1919, č. 530 Sb., o státním příspěvku vyživovacím, se zrušují. Působnost okresních vyživovacích komisí přechází na okresní národní výbory a působnost zemských vyživovacích komisí, bez újmy ustanovení odstavce 2, na krajské národní výbory.
(2) Působnost příslušející zemským