Input:

84/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě délky presenční služby Garance

č. 84/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o přechodné úpravě délky presenční služby
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 30. září 1945
o přechodné úpravě délky presenční služby.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
(1) Branci, kteří mají domovské právo v některé obci na Slovensku a byli odvedení v roce 1943, nebo byli povinni v roce 1943 pravidelným odvodem a byli nebo budou odvedeni z vlastní viny v pozdějších letech, jsou povinni vykonati bezprostředně po skončení pravidelné presenční služby (§ 1, odst. 1 zákona ze dne 19. prosince 1934, č. 267 Sb., o délce presenční služby) další činnou službu v trvání šesti měsíců.
(2) Branci, kteří mají domovské právo v některé obci v zemích České nebo Moravskoslezské, narodili se v roce 1921 nebo 1922 a byli odvedeni v roce 1945, nebo budou odvedeni z vlastní viny v pozdějších letech, jsou povinni vykonati bezprostředně po skončení vojenského výcviku příslušníků náhradní zálohy (§ 2, odst. 1 zák. č. 267/1934 Sb.) další činnou službu v trvání jednoho měsíce.
(3) Branci, kteří mají domovské právo v některé obci na Slovensku, narodili se v roce 1921 nebo 1922 a byli odvedeni v roce 1942 nebo v dřívějších letech a kteří dosud nevykonali bez vlastního zavinění presenční službu vůbec, nebo jen zčásti, překládají se do