Input:

83/1947 Sb., Zákon o sloučení některých peněžních ústavů v Praze a Brně Garance

č. 83/1947 Sb., Zákon o sloučení některých peněžních ústavů v Praze a Brně
ZÁKON
ze dne 7. května 1947
o sloučení některých peněžních ústavů v Praze a v Brně.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
„Český akciový hypoteční ústav, národní podnik“ v Praze se zrušuje a veškerá jeho práva a závazky přecházející universální sukcesi bez likvidace na „Zemskou banku pro Čechy - ústřední banku spořitelen v Čechách a na Moravě -“ v Praze, která odvede za to Fondu znárodněného hospodářství úplatu ve výši náhrady připadající na majetek zrušeného národního podniku podle § 2 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 102 Sb., o znárodnění akciových bank. Výměna zástavních listů zrušeného podniku se provede podle zvláštních předpisů.
§ 2
(1) Spolek „První moravská spořitelna v Brně“ se zrušuje a veškerá jeho práva a závazky přecházejí universální sukcesi bez likvidace na „Spořitelnu zemského hlavního města Brna“.
(2) „Ústav zástavních listů První moravské spořitelny v Brně“ přechází universální