Input:

83/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o úpravě branné povinnosti osob povolaných, jakož i dobrovolně nastoupivších do činné služby Garance

č. 83/1945 Sb., Dekret presidenta republiky o úpravě branné povinnosti osob povolaných, jakož i dobrovolně nastoupivších do činné služby
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 30. září 1945
o úpravě branné povinnosti osob povolaných, jakož i dobrovolně nastoupivších do činné služby.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1.
Osoby, které nebyly vojenskými osobami v záloze, náhradní záloze a na trvalé dovolené a které konaly nebo konají služby v československé armádě v zahraničí, v 1. československé armádě na Slovensku a v partyzánských oddílech, pokud nebyly odvedeny, sluší pokládati za odvedené dnem jejich vstupu do příslušného vojenského nebo partyzánského útvaru.
§ 2.
Osoby, které nebyly vojenskými osobami v záloze, náhradní záloze a na trvalé dovolené a které podle