Input:

82/1946 Sb., Vyhláška o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových Garance

č. 82/1946 Sb., Vyhláška o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových
VYHLÁŠKA MINISTRA FINANCÍ
ze dne 6. dubna 1946
o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových.
Podle § 106 zákona ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů vyhlašuji, a to pro Slovensko v dohodě s pověřencem financí:
§ 1.
Částky, podle nichž se řídí příslušnost finančních úřadů a důchodkových soudů, upravená v §§ 501, 516 a 517 trestního zákona důchodkového, se zvyšují na stonásobek.
§ 2.
Částky, jimiž se podle § 173 úředního návodu z roku 1835 k trestnímu zákonu důchodkovému řídí